Καλωσήρθατε

στην ιστοσελίδα του Συλλόγου Συνταξιούχων
της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

Εδώ θα ενημερωθείτε για τις Παροχές και την Δράση του Συλλόγου!

 

Επισκέπτες Ιστοσελίδας: 642.390

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΡΙΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ κ. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Τελευταίες Ειδήσεις

Κάντε κλικ στον τίτλο της κάθε ανακοίνωσης για να διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΡΙΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ κ. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ N. ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Κατηγορία: Ενημέρωση Ημερομηνία: 23/09/2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΡΙΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ κ. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ

 ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

 

Ο Σύλλογός μας έχει ήδη πάρει και δημοσιεύσει τη γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στρίμπερη σχετικά με την απόφαση του Εφετείου για τη σύνθεση των μελών του Δ.Σ.

Παράλληλα ζητήσαμε και πήραμε και δεύτερη γνωμοδότηση από το νομικό σύμβουλο της ΟΤΟΕ κ. Φιλιππόπουλο, δικηγόρο με μεγάλη εμπειρία σε συνδικαλιστικά θέματα. Οι δύο αυτές γνωμοδοτήσεις συμπίπτουν και βεβαιώνουν τη νομιμότητα της λειτουργίας του Συλλόγου μας. Δημοσιεύουμε στη συνέχεια για ενημέρωσή σας το κείμενο της γνωμοδότησης του κ. Φιλιππόπουλου.

 

 

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κ.ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ &ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 59-Τ.Κ 106-79

ΤΗΛ 210 3611719-6944 785 544

 

 

 

                                                                                                        Αθήνα, 14-9-2016

 

Προς

 

Σύλλογο Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος

 

Επί του προφορικού ερωτήματος περί της δυνατότητας του ΔΣ μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 1813/2016 τελεσίδικης αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών να συνεδριάσει νομίμως για τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως που αναφέρονται στην από 12-9-2016 πρόσκληση προς τα μέλη του οι απόψεις μου έχουν ως παρακάτω :

  1. Προεισαγωγικά αναφέρονται ορισμένες σκέψεις με τη φύση της ακυρωτικής δικαστικής αποφάσεως, η οποία εκδίδεται επ΄ αφορμή της ακυρωτικής αγωγής με αντικείμενο αρχαιρεσίες για την ανάδειξη μελών του Δ.Σ και της εξελεγκτικής επιτροπής.

Από την κρατούσα θεωρία γίνεται δεκτό ότι η κήρυξη της ακυρότητας ακυρώσιμης αποφάσεως της ΓΣ σημαίνει άρση της ελαττωματικής αποφάσεως της Γ.Σ. Ετσι γίνεται ομοφώνως δεκτό ότι το περιεχόμενο της ακυρωτικής δικαστικής αποφάσεως μόνο ακυρωτικό δύναται να είναι καθώς το δικαστήριο δεν δύναται να αποκαταστήσει στη θέση της ακυρωθείσης αποφάσεως εκείνη που θα λαμβανόταν αν δεν μεσολαβούσε το ελάττωμα.

Αλλωστε κάτι τέτοιο θα αποτελούσε ανεπίτρεπτη επέμβαση του δικαστηρίου στη σωματειακή αυτονομία. Μια τέτοια αποκατάσταση ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των εκάστοτε προβλεπόμενων αρμοδίων οργάνων (ΜΠΑθ 5242/2009). Πράγματι εν προκειμένω το δικαστήριο δέχθηκε το σχετικό λόγο έφεσης του Σωματείου, ακύρωσε τις σχετικές αποφάσεις της ΚΕΕ του ΣΣΕΤΕ με την οποία είχαν ανακηρυχθεί ως επιτυχόντες υποψήφιοι οι Γ. Βασιλονικολού και Ι. Παπαδογιάννης αντί των Γ. Αγάθο και Π. Καπετανάκη, έκρινε όμως ότι εσφαλμένα το Πρωτοδικείο εφάρμοσε το νόμο προβαίνοντας και σε ανακήρυξη και κατάταξη αυτών ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ακυρωτική δικαστική απόφαση παράγει τα αποτελέσματά της από τότε και θα καταστεί τελεσίδικη. Πότε καθίσταται τελεσίδικη ορίζεται από τους οικείους κανόνες το ΚΠλοΔ. Επομένως εφόσον με την τελεσίδικη απόφαση ακυρώθηκε η εκλογή των Γ.Βασιλονικολού και Ι. Παπαδογιάννη, τα πρόσωπα αυτά δέον να μην καλούνται στις συνεδριάσεις του ΔΣ ανεξαρτήτως αν η δικαστική απόφαση έχει επιδοθεί στο σωματείο.

  2.  Η υπ’ 1813/2016 απόφαση του Εφετείου Αθηνών με τη θέση που έλαβε                χρήζει ερμηνείας  και δημιουργεί την ανάγκη ανακήρυξης των επιτυχόντων από το αρμόδιο όργανο, διαδικασία που απαιτεί την πάροδο χρόνου που είναι αβέβαιο πόσο θα διαρκέσει και σημαντικές δαπάνες. Σημειώνεται ότι η Κ.Ε.Ε είχε συγκροτηθεί ad hoc για την συγκεκριμένη Γ.Σ, και δεν έχει ασκηθεί αναγνωριστική αγωγή για την αναγνώριση της ιδιότητάς των ανωτέρω ως επιτυχόντων μελών κ.α.

Όμως, το σωματείο πρέπει να λειτουργήσει και να μην περιέλθει σε αδράνεια. Το Δ.Σ πρέπει να λάβει αποφάσεις σε κρίσιμα θέματα, όπως αυτά προσδιορίζονται στις ανακοινώσεις όλων των παρατάξεων και δεν μπορεί να αναμείνει την ανακήρυξη των επιτυχόντων.

Επομένως, το Δ,Σ μπορεί να συνεδριάζει νομίμως με τη σύνθεση των 13 μελών του, εφόσον υπάρξει απαρτία η οποία κατά το άρθρο 15 του καταστατικού απαιτεί την παρουσία 10 συμβούλων

Είμαι στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Μετά τιμής.

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ


Περισσότερες Ειδήσεις...

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ


Σας καλωσορίζουμε στο διαδικτυακό χώρο του Συλλόγου Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Προσδοκούμε ότι με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, η ενημέρωση των θέσεων και η δράση του Συλλόγου, θα φθάσουν στους συναδέλφους αποτελεσματικά, πρακτικά και ουσιαστικά.
Η δράση που αναπτύσσει ο Σύλλογος μας καθώς και η άμεση επαφή μαζί σας είναι αυτονόητο ότι δεν πρόκειται να υποκατασταθεί από τίποτε άλλο. Όμως είναι παραδεκτό απ’ όλους ότι το διαδίκτυο αποτελεί πλέον ένα κομμάτι της καθημερινότητας και είναι ένα σημαντικό εργαλείο το οποίο σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε πλήρως τόσο στον Σύλλογο όσο και στην επικοινωνία μαζί σας.
Στην ιστοσελίδα μας, την οποία επιδιώκουμε να αναβαθμίζουμε, επεκτείνουμε και να ανανεώνουμε συνεχώς, παρουσιάζεται η ταυτότητα, η ιστορία καθώς και η δράση του Συλλόγου ελπίζοντας ότι οι πληροφορίες αυτές θα αγγίξουν ένα ευρύτερο κοινό. Σε αυτήν επίσης, μόλις ολοκληρωθεί η ενημέρωσή της, θα υπάρχουν χρήσιμες πληροφορίες για τους συνταξιούχους οι οποίες θα τους βοηθήσουν να λύσουν τυχόν απορίες τους γρήγορα και έγκυρα χωρίς ανάγκη προσφυγής σε τηλεφωνήματα.
Ο Σ..Σ.Ε.Τ.Ε. εκτιμά κάθε νέα ιδέα, πρόταση ή κριτική που σκοπό και στόχο έχει να βοηθήσει την αναβάθμιση της δράσης του. Για αυτό καλούμε κάθε επισκέπτη και επισκέπτρια του ιστοχώρου μας να αξιοποιήσει τη δυνατότητα που του δίνεται προκειμένου να επικοινωνήσει με τον Σύλλογό μας εποικοδομητικά.

Σας ευχόμαστε καλή πλοήγηση.

 

Διοικητικός Απολογισμός

Διεύθυνση: Δραγατσανίου 8, Αθήνα 10559

Τηλεφωνικό Κέντρο (10 γραμμές):
Τηλ.: 210 3232462, 210 3233424, 210 3316434, 210 3239641, 210 3245429
Φαξ: 210 3239658

Τηλέφωνο εκδηλώσεων, εκδρομών, ξεναγήσεων: 210 3228486

Ηλεκτρονική αλληλογραφία:
ssete@otenet.gr

 

Χρήσιμα Αρχεία

 
Κάντε κλικ για να κατεβάσετε την αίτηση που σας ενδιαφέρει σε μορφή Word.
 
 

Πείτε μας περισσότερα για σας..

Συμπληρώστε το email σας και
γραφτείτε στο Newsletter του
 

Ενημερώνουμε τους συνταξιούχους μας, ότι στην περίπτωση κατά την οποία θα αποφασίσουν να αποκτήσουν επαγγελματική δραστηριότητα ή άλλη εργασία θα πρέπει να ενημερωθούν από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Τ.ΤΣΠ-ΕΤΕ), προκειμένου να εξετάσουν το ενδεχόμενο της τυχόν επιβαλλόμενης, σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων που αφορούν τις περικοπές των αποδοχών τους.

Οι βασικότεροι Ασφαλιστικοί Νόμοι που διαμόρφωσαν το Ασφαλιστικό μας πλαίσιο είναι στην Ιστοσελίδα των Ασφαλιστικών Οργανισμών Προσωπικού Ε.Τ.Ε. (Α.Ο.Π.Ε.Τ.Ε.) www.aopete.gr.

© 2012  Σύλλογος Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: ETHNODATA Α.Ε.